Priser – Allmäntandvård

Akalla Tandläkarpraktik Prislista, vanligaste åtgärder Gäller fr.o.m. 2018-01-15

Åtgärd Ref. pris Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 830 890
126 Röntgenundersökning, omfattande 965 975
401 Tanduttagning, en tand 1 005 1 125
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad, där separation eller friläggning krävs 1 660 1 795
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 325 3 580
702 Fyllning (lagning) av två ytor på framtand eller hörntand 945 1 085
705 Fyllning (lagning) av två ytor på molar eller premolar 1 115 1 320
801 Laboratorieframställd krona. Åtgärden avser både enstaka kronor och brostöd. 4 395 5 400
Åtgärd Ref. pris Pris
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 9 080 9 750
835 Rebasering och lagning av protes 2 980 3 300