Som ett led i vår tekniska utveckling har vi börjat använda oss av digital avtryckstagning (Trios 3shape). Avtryck tar man när man gör en krona, bro eller implantat. Där man måste återge tanden för teknikern, så att den ska veta hur tanden är preparerad/formad.

Digital avtryck

3shape trio3 digital avtryckstagning

Nu slipper våra patienter avtryckstagning med kladdiga avtrycksmassor som de upplever mycket obehagligt. Den digitala avtryckstagningen görs genom att vi snabbt filmar bettet med en pennliknande kamera. Datorn återskapar ett 3-dimensionellt avtryck som direkt sänds till tandtekniskt laboratorium. Det här innebär många fördelar bland annat att avtryckstagningen blir mycket behagligare för patienten. En annan fördel är att man slipper skicka dem per post med alla felmarginaler som kan uppstå med postgång. En viktig fördel är att konstruktionen blir mer exakt. För mer informationen gå gärna in på http://www.3shape.com.