Det är många som lider av snarkning. Det är ett socialt såväl som medicinskt problem. Du som snarkar mycket och lider av lätt till måttlig s.k. sömnapné kan hos oss få hjälp med utformning av en anti-apnéskena.

Snarkskena är en typ av bettskena som reducerar snarkning och eventuella andningsuppehåll. Vi samarbetar med snarkspecialisten Antoine Elkhoury och sömnlaboratorier vilket innebär att du genomgår en sömnutredning i samband med behandlingen. Om vissa särskilda kriterier uppfylls betalas behandlingen av Landstinget. Kontakta oss så berättar vi mer.

Mer information om snarkning finner du på http://www.somnapne.se/.