Akalla Tandläkarpraktik Prislista, vanligaste åtgärder Gäller fr.o.m. 15/1 2016

Åtgärd Ref. pris Pris
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 850
126 Röntgenundersökning, omfattande 955 955
401 Tanduttagning, en tand 985 985
402 Tanduttagning, en tand, komplicerad, där separation eller friläggning krävs 1625 1625
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3285 3285
702 Fyllning (lagning) av två ytor på framtand eller hörntand 920 920
705 Fyllning (lagning) av två ytor på molar eller premolar 1095 1095
801 Laboratorieframställd krona. Åtgärden avser både enstaka kronor och brostöd. 4260 4260
Åtgärd Ref. pris Pris
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder 8835 9 750
835 Rebasering och lagning av protes 2915 2 970